Anläggningen

Förråd

Grillkåta

Bastukåta

Sovstuga

Konferensbyggnad

Badtunnor

Grillplats

Skjuthus Älgbana

Skjuthus lerduvor

 

Grönområden för

aktviteter

Älgbana

Björnbana